Mailbox quota overschreden.

Categorie:

In dit helpdesk artikel wordt uitgelegd wat de oorzaken zijn van een overschrijding van uw mailbox quota en hoe u het kunt proberen te voorkomen.

Uw email account op de server kan een bepaalde hoeveelheid aan data bevatten. Het kan voorkomen dat uw mailbox op de server te vol raakt waardoor u uw mailbox quota (limiet) overschrijdt.

Uw email account op de server kan een bepaalde hoeveelheid aan data bevatten. Het kan voorkomen dat uw mailbox op de server te vol raakt waardoor u uw mailbox quota (limiet) overschrijdt. In dit geval zal :

  • Onze mail server verdere berichten gericht aan uw email adres weigeren te ontvangen tot de grootte van uw mailbox weer onder de maximum limiet is.
  • Iemand die u een email stuurt terwijl uw mailbox limiet overschreden is een bericht ontvangen met het verzoek het bericht op een later tijdstip nogmaals te verzenden.

Hoe weet ik of ik mijn mailbox limiet heb overschreden?

Indien uw mailbox limiet overschreden is, ontvangt u het volgende bericht :

Onderwerp: Quota exceeding warning

Warning!

Your mailbox quota was exceeded. All messages to your address will be rejected.
Please, free space in the mailbox or contact server administrator.

This message is automatically generated, please do not reply to it.

Waardoor kan mijn mailbox op de server overvol raken?

De meest voorkomende oorzaken waardoor een mailbox te vol raakt zijn :
  • Voor een langere tijd geen email ophalen
  • Het ontvangen van grote attachments
  • Het gebruik van webmail, IMAP of een instelling in uw email programma waarmee u aangeeft dat u berichten voor een bepaalde tijd op de server wilt houden.

Wat kan ik doen om dit te voorkomen?

Haal regelmatig uw email op
Bij het ophalen van uw email zal uw email programma (in de meeste gevallen) de mailbox op de server opschonen.
Laat verzenders grote attachments verdelen over meerdere kleinere attachments
In plaats van één bericht met een grote attachment kunt u beter aan verzenders vragen of zij het bericht kunnen opsplitsen in meerdere berichten met kleinere attachments, en deze berichten met tussenpozen kunnen sturen. Op deze manier kunt u elk bericht een voor een ophalen en hiermee voorkomen dat uw mailbox te vol raakt.
Dell Registered Partner SIDN deelnemer