Welke extensie moeten php bestanden hebben?

Categorie:

In dit helpdesk artikel wordt uitgelegd welke extensie u het beste aan uw PHP bestanden kan toewijzen.

Welke extensie moeten php bestanden hebben?

De voorkeur gaat er naar uit om PHP bestanden te voorzien van de bestandsextensie PHP. De reden hiervoor is dat de webserver bij .php bestanden er meteen vanuit gaat dat de inhoud van het bestand geïnterpreteerd moet worden als PHP code.

Bij PHP code in een bestand met de bestandsextensie HTML zal nog voordat het document wordt ingelezen, worden aangenomen dat de inhoud van het bestand geïnterpreteerd moet worden met een HTML interpretator. Pas tijdens het lezen van de inhoud zal de webserver inzien dat het bestand ook PHP code bevat en er daarna pas de PHP interpretator er overheen te halen.

Kortgezegd: De voorkeur gaat er naar uit om PHP code onder te brengen in bestanden met de bestandsextensie PHP omdat deze direct als PHP code kan worden geïnterpreteerd. HTML bestanden mogen ook PHP code bevatten maar het interpreteren van de PHP code kan iets langer duren.

Dell Registered Partner SIDN deelnemer